Alapítás lépésről-lépésre, avagy hogyan hozzunk létre egyesületet?

Egyesületet legalább 10 fő tag hozhat létre úgy, hogy ez a 10 alapító tag a szervezet megalakulását kimondja, alapszabályát megállapítja és ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Alapító vagyon az ebben a cégformában nem szükséges. Össze kell szedni legalább 10 alapító tagot és ezeknek együtt, személyesen kell jelen lenni az alakuló ülésen, nekik kell elfogadni az alakuló ülésen az alapszabályt, és utána meg kell választani az egyesület képviselőjét és a tisztségviselőket, akiknek nevét, lakcímét a létestő okiratnak és a jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely mellé értelemszerűen a jelenlévő tagok nevét, címét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet kell felvenni és a bejegyzéshez mellékelni.

A jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell, hogy az egyesület mikor, hány fővel alakult meg és tartalmaznia kell, hogy a tisztségviselőket hogyan, milyen módon választották meg. A tisztségviselőknek elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük. Az alakuló üléstől számított 30 napon belül a bíróságon nyilvántartásba kell vetetni az egyesületet. Az egyesületnek magyarországi székhellyel kell rendelkeznie. Utána már csak kell egy pár apróság, például weboldal készítés, lehetőség szerint profi szakemberrel, céggel, akik segítenek nekünk abban, hogy az első benyomást rólunk a profizmus jellemezze, ami nagyon fontos minden cég életében, hiszen mint ahogy egy magánembert az órája, úgy a céget a honlapja is bemutat szavak nélkül.

Leave a Comment